[RESULT] TIMO Cross Country Charity Run 2014


Men Open
2:01:00 - Seah Leong San (27th)
2:07:00 - Chua Pek San
2:07:00 - Lee Foo Kien
2:15:00 - Yap Chun Ying
2:20:00 - Durian Lim
2:20:44 - Leong Ann Lok
2:31:00 - Chua Siong Pek
2:42:00 - Tiou Leng Tiong
2:47:07 - Alan Teh
2:48:42 - Ng Chee Kuang
2:53:00 - Peter Goh
2:57:00 - Leow Chin Huat
3:03:00 - Jimmy Teh
3:28:01 - Johnson Wey

Women Open
2:29:09 - Chen Loo Yee
2:53:00 - Lim Siaw Cheng
3:03:00 - Pearl Pua Shea Erl
3:36:00 - Cheah YF

big group from KPAC

pacing buddy - Jimmy Teh & Pearl Pua Shea Erl

 Seah Leong San

 Alan Teh

 Peter Goh

 Lee Foo Kien

 Ng Chee Keong

 Foo Chee Chung

 Chen Loo Yee

 Lim Siaw Cheng

 Leow Chin Huat

 Yap Chun Ying

 Leong Ann Lok

reward for the day

No comments: